www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Aquasol Long AR

Aquasol Long AR är en solfångare med låg profil.

Solfångaren är en anpassning för fristående montering på platta tak och markmontage. Kan även monteras på "normala" tak. Longs långsmala framtoning beror på att solfångaren ska ha så litet vindmotstånd som möjligt och att synas så lite som möjligt. Long kan även utrustas med reflektorer för att ytterligare förhöja energiuttaget per kvadratmeter solfångare.

Teknisk data, Aquasol Long AR 2,0

Format
Solarea
Vikt
Årsutbyte/m²
Årsutbye/solfångare
960x2320x160mm
2,0 m²
63 kg
468
936 kWh

Teknisk data, Aquasol Long AR 4,12

Format
Solarea
Vikt
Årsutbyte/m²
Årsutbye/solfångare
960x4630x160mm
4,0 m²
112 kg
468
1928 kWh

 

Aquasol Long AR, produktblad

 

 

Skaffa egen hemsida ...med IQ