www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Aquasol Big AR

Aquasol Big AR är en kraftfull och praktisk solfångare för de med stora krav och behov.

Normalt indelas solfångare i moduler vars storlek bestäms av en glasruta på 2 kvadratmeter. Sedan har en solfångarlåda anpassats till ytans yttermått, Big är en vidare utveckling av den metoden. Big byggs ihop av flera moduler till en stor enhetlig solfångare från 4.0 till 13 kvadratmeter solarea. Denna modell har flera fördelar mot det tidigare systemet med flera solfångare utplacerade för att få en önskad solarea.

Big slipper kantförluster och tätningsproblem mellan solfångarmodulerna då allt är inbyggt in en låda. Big kan placeras på det håll som passar användaren och den plats där solfångaren ska placeras bäst.

Big 4,0 - 8,6 - 13,0 går även att få som byggsats.

 

Teknisk data, Aquasol Big AR 4,0 m²

Format
Solarea
Vikt
Årsutbyte/m²
Årsutbye/solfångare
2320x3810 mm
8,6 m²
227 kg
501
4309 kWh

 

 

Aquasol Big AR, produktblad

 

 

Skaffa egen hemsida ...med IQ