www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Ariterm vakuumrör-solfångare NG

VVA1858RF-24 Ng/AL-1
Ariterms vakuumrör-solfångare NG med 24 rör och ett samlingsrör. Montageramen är i rostfritt stål för att stå emot klimatpåverkan. Levereras inklusive infästningsband och två kopplingar för smidigt montage på de flesta tak. Årsutbytet är 681 kWh/m2 vid 50ºC medeltemperatur i solfångaren. Solfångarens mått är 1900 x 2000 x 150 mm och den effektiva arean är 2,24 m2.
Solfångaren uppfyller Boverkets krav för solvärmebidrag.

 

 

 

 

Skaffa egen hemsida ...med IQ