www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Elkassetter

Enkel elkassett att ansluta

En elkassett är enkla att ansluta till pannan via expansionsledning och dockningsuttag eller avtappningskran. För att säkerställa vattencirkulationen ska cirkulationspump installeras.

Elkassett EK 13

En elkassett på 13 kW uppdelad på 3 steg, styrs av mekaniska termostater och huvudbrytare. Används huvudsakligen som komplement till befintlig panna eller varmvattenberedare. Elautomatik lätt åtkomlig under locket, standardutrustad med termostat, överhettningsskydd, driftindikering, inbyggd brytare och tidsfördröjning.

Elkassett EK 15 E

En elkassett på 15 kW uppdelat på 7 steg, styrs med elektronisk termostat. Kan enkelt klimatstyras med hjälp av utomhustemperaturkompensator UTK-E. Kan även styras av värmepump eller av annan extern signal 0-10 V.
EK 15 E har belastningsvakt i 7 steg. Elautomatik lätt åtkomlig under locket, standardutrustad med termostat, överhettningsskydd, driftindikering, inbyggd brytare och tidsfördröjning.

K-060

Skräddarsy din egen elkassett. Samtliga elpatroner med R50 anslutning och max instickslängd 420 mm kan monteras, vilket innebär effekter från 1,5 kW till 12 kW. Finns även i rostfritt utförande, K-060 R.


 

Tekn. data
EK 13

 

Tekn. data
EK 15 E

 

Tekn. data
K-060

Elkassetter EK 13 och EK 15

EK 13 och EK 15.
Utmärkta komplement när värmepumpen inte räcker till när det är kallt ute.

elpatron 9003 F monterad i K-060

Elpatron 9003 F monterad i K-060.

Skaffa egen hemsida ...med IQ