www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Solstyrning 1 /
Styr Solomax VX

Styrning för solfångare

Solstyrningen startar cirkulationspumparna när temperaturskillnaden överstiger inställd temperatur. När pumparna är i drift lyser en indikeringslampa. Pumparna stannar när temperaturskillnaden är lägre än inställd temperatur och indikeringslampan släcks. Med programväljaren väljes flera driftsalternativ.

värmebaronen solstyrning tillbehör
Skaffa egen hemsida ...med IQ