www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Solomax VX / Drivpaket växlare

Till ackumulatorer utan solslinga

Solomax VX är det självklara valet till ackumulatorer utan inbyggd solslinga. Har du ackumulatorer med solslinga så ska du välja Drivpaket 1 istället.

Passar alla ackumulatortankar

Med Solomax VX får du möjlighet att ansluta solfångare till ditt befintliga värmesystem. Solomax VX kan i princip kopplas till vilken ackumulatortank/panna som helst med tillräcklig vattenvolym. En mindre panna behöver ofta kompletteras med ackumulatortank. Du behöver också en solfångarstyrning* innan anläggningen är komplett. Solomax VX startar när det finns värme att hämta i solfångarna. Växlaren överför sedan värmen till husets värmesystem.

Mycket för pengarna, komplett leverans

Två cirkulationspumpar (en för solfångardelen och en för värmelagerdelen), expansionskärl (24 liter), backventil (förhindrar självcirkulation), fyra avstängningsventiler med termometrar, justeringsventil med flödesmätare (för bästa utnyttjande av solfångarna), avluftare, säkerhetsventil (6 bar) och påfyllnings/avtappningsventiler.

*Värmebaronen Solstyrning 1 eller Värmebaronen ELOMAX 250/ELOMAX 450 som levereras kompletta med styrning för både solfångare och värmepump.

värmebaronen solomax vx
Skaffa egen hemsida ...med IQ