www.fardigvarmesverige.se
Startsida
Om företaget
VVS
Värme
  Villavärme
  Fastighetsvärme
Referenser
Kontakt
Lediga tjänster


Drivpaket / Drivpaket Solslinga

Till ackumulatorer med solslinga / Drivpaket 1

Drivpaket 1 startar när det finns värme att hämta i solfångarna. Den överför värmen från solfångarna till ackumulatortanken där värme sedan kan skickas vidare till villans värmesystem när behov finnes. I ackumulatortanken bereds även varmvattnet. Drivpaket 1 har inbyggd solfångarstyrning. Har du ackumulatorer utan solslinga så ska du välja värmeväxlarpaketet Solomax VX istället.

Till Elomax villaelpanna / Drivpaket 11

Drivpaket 11, utan inbyggd solfångarstyrning, passar till Värmebaronen Elomax 250 och Elomax 450. Dessa pannor har redan inbyggd styrning för solfångare.

Till fastigheter / Drivpaket 2

När ett större antal solfångarpaneler används, t ex till ett hyreshus eller ett hotell, används Drivpaket 2.

värmebaronen solvärme drivpaket

 

principskiss solvärme

Principskiss. Solfångarna avger värme som lagras i tekniktanken. Drivpaket 1 sköter styrning och pumpar runt värmebäraren i systemet. Ett expansionskärl är också inkopplat i systemet.

Skaffa egen hemsida ...med IQ